enduring-mv

2011向生命致敬院線主題曲

 

作曲:方文聰
作詞:方文聰
編曲:陸偉峰
主唱:周永恆

毒海浮生 困惑我心
誰願意 伸手拯救
無望了 不懂哀求
這一生 我困倦累透
絕境中可有光
可否拯救

Chorus:

神你是愛 你給我自由
只想等我改
你是愛 我不再自憐
逃離毒苦海
你是愛 困苦 已得到釋放
唯你是愛 我驚喜遇上愛

毒海潮水 滲入我心
無辦法 抑止心癮
嚐盡了 辛酸的人
這一生 我太像木偶
願鬆開這掣肘
主可拯救

(Chorus)

燃亮我的生命 使我邁向豐盛
磨練過的生命 求用這見証
是我心聲

(Chorus)